บริษัทจะมีการรับประกันสินค้า เป็นเวลา 1 ปี จากวันที่สินค้าเข้าสู่หน่วยงาน (ยกเว้น อุปกรณ์สิ้นเปลือง กระจก ฮีสเตอร์ มอเตอร์ )

เรามีช่างผู้เชี่ยวชาญในการบริการให้กับลูกค้า ได้ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

หากมีปัญหาสามารถติดต่อเข้ามาที่บริษัท และทางบริษัทจะทำการจัดส่งช่างผู้ชำนาญการ ไปซ่อมแซมโดยเร็วที่สุด